Rekonstrukce nádraží v Klánovicích


Naší společnosti se podařilo získat zakázku „Rekonstrukce nádražní budovy Praha – Klánovice“ spočívající v rozsáhlé opravě místné zdevastované nádražní budovy.

Od: 12/2016

Ta spočívala v provedení nové fasády, kompletní výmněně oken a dveří, opravě střechy, nových keramických obkladů vstupů do budovy a výměně žulových schodišť. Součástí rekonstrukce byla také úprava elektroinstalací, oprava prostoru čekárny i části služebních prostor a kompletní vybudovaní nových toalet pro cestující i zaměstnance.