Oprava stanice HZS Kralupy nad Vltavou


Pro investora Správu železniční dopravní cesty naše společnost prováděla rekonstrukci objektu hasičského záchranného sboru v Kralupech nad Vltavou.

Od: 11/2020

Ta spočívala v  opravě stávající fasády objektu, přičemž původní montovaná fasáda centrálního objektu byla kompletně nahrazena novým systémem. Dále byly provedeny úpravy v interiéru, které zahrnovaly nové elektrické rozvody, opravy a výměny kanalizačního potrubí a topení. Samozřejmě byly provedeny nové dlažby a ostatní podlahové krytiny, opravy omítek, nová výmalba, minerální a SDK podhledy včetně osvětlení. Řada úprav byla vyvolána novými požadavky na změnu užívání jednotlivých místnost. Ty slouží jako kanceláře, šatny, sprchy, prádelna, denní místnosti hasičů i ložnice. Dále došlo k modernizaci technického zázemí, výměně některých vjezdových vrat a brány objektu. Ovládání vrat, osvětlení a poplachu bylo synchronizováno podle požadavku uživatele na rychlý výjezd jednotky k zásahu.