Oprava sanatoria v Horoměřicích


Po mnoha letech chátrání nepoužívaného sanatoria, které i v provozu bylo velmi krátce, provadla naše společnost v první řadě základní záchranné práce tohoto objektu.

Od: 12/2015

Ty spočívaly v opravě staticky narušené střechy, doplnění dešťových svodů, opravě izolací a dlažeb teras a především provedení nové izolace suterénu objektu. Když bylo zamezeno pronikání vody do objektu, provedli jsme opravu fasády, oken, dveří a renovaci interiéru. Následně byla provedena výměna výtahu, úprava vytápění a doplnění VZT. Nakonec se objekt přizpůsobil požadavkům nového nájemce pro provoz domova seniorů.