Oprava fasád Revmatologického ústavu


V roce 2019 provedla naše společnost opravu fasád Revmatologického ústavu v ulici Na Slupi v Praze 2. Tato oprava byla rozdělena do několika etap,

Od: 12/2019

které se lišily rozsahem a také způsobem provedení. Fasáda objektu bývalého kláštera byla pod dohledem zástupců Památkového ústavu a odboru památkové péče důkladně a zároveň šetrně očištěna kombinací chemie a tlakové vody. Byly odstraněny nepůvodní nátěry a vrstvy, celá fasáda byla štukatérsky opravena a následně provedeny finální nátěry. Fasáda objektu fary, která již nebyla původní, byl opravena lokálně v rozsahu dle potřeby, byly provedny štuky a finální nátěr. Součástí stavby byla výměna a částečně i oprava kamenného soklu objektu a nekterých klempířských prvků. Dále byly provedeny repase oken, dveří a provedena oprava oplocení objektu. U tohoto objektu, ketrý je v historickém centru Prahy, byly ze strany invstora i památkového dohledu kladeny velmi vysoké nároky na kvalitu a technologii provádění.