Objekt SSZT šatny Benešov


Kompletní rekonstrukce šaten v areálu nádraží v Benešově spočívala ve statickém zajištění střechy, opravě porušených nosných zdí, výměněn rozvodů elektro, topení, vody a kanalizace.

Od: 12/2016

Dále byly provedeny nové podlahy, venkovní a vnitřní omítky, opraven komín a vyměněny zámečnické prvky. Na celém objektu byla také vyměněna okna.