Na Můstku 6 – Praha 1 – celková oprava


Celková oprava interiéru a vnitřních prostor objektů; provedení restaurátorských prací dle požadavků NPÚ

Od: 12/2010

Celková oprava interiéru a vnitřních prostor objektů; provedení restaurátorských prací dle požadavků NPÚ