Mateřská škola Holečkova


Na samém konci roku 2011 dokončila naše společnost rekonstrukci mateřeké školy v Holečkově ulici pro investora Městskou část Praha 5.

Od: 12/2011

Jednalo se o kompletní výměnu oken a dveří, rozvodů vody, elektro, částečnou změnu dispozic a vestavbu zvýšených pater v zázemí tříd. V celé školce bylo zrekonstruováno sociální zázemí, byl vyměněn výtah z původní kychně v suterénu. Ta byla kompletně vybourána včatně konstrukcí podlah a přestavěna na moderní přípravnu již hotových jídel. V zadní části byl vybudován venkovní nákladní výtah.

Při této rekonstrukci bylo vycházeno vstříc požadavkům paní ředitelky na zachování původního vzhledu historické budovy a tak se nakonec podařilo obnovit původní historickou dlažbu v chodbách, zrekonstruovat původní kamenné schodiště a vyměnit v chodbách kovové dveře s luxfery za krásné dveře dřevěné.

Jenom doufáme, že se v budoucnu najdou investice na navrácení původní podoby fasády tohoto historického objektu.