Výstavba nové opěrné zdi v Praze 4 – Podolí


Naše společnost dokončila opravu opěrné zdi u areálu Ústavu péče o matku a dítě v Praze 4. Investorem celé akce byl Magistrát hlavního města Prahy.

Od: 12/2013

Vzhledem k tomu, že původní opěrná zeď byla v havarijním stavu, bylo nutné celou tuto stěnu strhnout. Místo ní byla provedena železobetonová úhlová stěna kotvená pomocí mikropilot. Horní líc stěny byl vyskládán z plných cihel a v celé délce bylo provedeno nové oplocení. Součástí akce byla také rekonstrukce dřevěného altánu nad opěrnou zdí v areálu ÚPMD, přeložka veřejného osvětlení a oprava asfaltového povrchu přilehlé komunikace. Při výstavbě se vycházelo z požadavků odboru památkové péče, aby výsledný vzhled odpovídal charakteru blízké kulturní památky Vašehrad.