Výměna oplocení – Káranice, Dobšice


Výměna a částečná oprava oplocení trafostanic českých drah v obcích Káranice a Dobšice.

Od: 12/2009

Výměna a částečná oprava oplocení trafostanic českých drah v obcích Káranice a Dobšice.