Rodinný dům v Mníšku pod Brdy


Jedná se o objekt dle individuálního architektonického návrhu pro soukromého klienta. Rodinný dům je zasazen do krásného místa v těsné blízkosti lesa a jeho obyvatelé jsou tak v přímém kontaktu s přírodou.

Od: 12/2017

Vlastní dvoupodlažní objekt je založen na základové desce křížového půdorysu a různých výškových úrovní. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z tepelně izolačních keramických tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako žželezobetonové desky. Finální vrstva sřechy je pak opatřena PVC fólií s vrstvou kačírku. V interiéru jsou provedeny sádrové omítky, podlahy jsou dřevěné, případně z keramické dlažby. Vnější fasáda je zateplená pouze izolační omítkou a jako finální vrstva je použita dvouvrstvá omítka o zrnitosti 0,5mm. Dům má řadu zajímavých architektonických detailů, k jejichž provedení byla nutná řada nestandardních stavebních provedení. Jedná se například o atypické osazení oken, provedení dřevěného arkýře v čítárně, nebo ochlazovací jímku sauny, která zasahuje pod úrověň základové desky. V těsné blízkosti terasy je bazén a na pozemku je také dřevěný zahradní domek, v kterém se nachází bazénová technologie.