Rekonstrukce střechy autobusových garáží Řepy


V roce 2019 jsme pro Dopravní podnik hl. m. Prahy provedli rekonstrukci střechy odstavné haly v autobusových garážích Řepy v Praze 6. Akce byla rozdlěna do tří etap,

Od: 12/2019

aby byl zachován vždy ve dvou třetinách haly provoz autobusů. Úseky jsme stavebně oddělili, následně provedli otryskání ocelových konstrukcí a po jejich revizi provedli nový nástřik. Mezitím na střeše proběhla demontáž celého souvrství až na nosnou konstrukci. Po provedení nových izolačních vrstev byly namontovány nově dodané světlíky a další klempířské konstrukce. V garážích také proběhla výměna nevyhovujícího osvětlení, za nová moderní LED svítidla, včetně kompletní výměny elektrorozvodů, nouzového osvětlení a dešťových svodů ze střechy.