Rekonstrukce nádraží ve Stochově


Nádraží ve Stochově nedaleko Lán využíval již k přijímání důležitých návštěv prezident Masaryk. Tato reprezentativní budova prošla v roce 2015 částečnou rekonstrukcí.

Od: 12/2015

Ta spočívala v zateplení fasády, při které bylo nutné zachovat veškeré profilace, aby byl zachován původní vzhled budovy. Dále byla vyměněna část oken, zateplena podlaha půdy, opraveny komíny a provedena nová dešťová kanalizace. Kompletně byly zrekonstruovány toalety pro veřejnost i personál a venkovní čekárna. Zde byly opraveny a natřeny dřevěné konstrukce včetně oken. Součástí prováděných prací bylo i nové seskládání a oprava venkovních kamenných schodišť a repase vstupních dveří do historického prezidentského salónku. Nakonec byly ještě nutné provést nové zpevněné plochy kolem celého nádraží. Tato akce byla jednou ze zakázek pro investora SŽDC a byla opět zajímavou zkušenností, stejně jako obdobné rekonstrukce, které naše společnost provádí