Rekonstrukce ČOV Klíčov


Hlavním účelem této stavby byla rekonstrukce technologického vybavení stávající čistírny odpadních vod garáží Dopravního

Od: 12/2018

podniku na Klíčově, která zajišťuje přečištění odpadních vod z provozu mycí linky vozidel.

Hlavním úkolem naší společnosti na této stavbě bylo provedení sanace jímek na surovou a předčištěnou vodu, sedimentační jímky a objektu lapolu. Demontovali jsme nevyhovující zakrytí sedimentační jímky a odstranili sklolaminátový povrch. Po betonáži nových podlah všech jímek a důkladném očištění povrchů jsme provedli sanaci dna, stěn a stropů jímek. Součástí akce bylo také dodání nových nerezových žebříků, poklopů a pochozích sklolaminátových zákrytů sedimentační jímky. Na závěr byla provedena nová izolace betonových stropů a s tím související zemní práce.

V technologické místnosti jsme provedli kompletní vybourání a obnovu podlah, nový prostor pro uskladnění nebezpečných chemikálií a také jsme opravili omítky s celý prostor vymalovali.