Prezidentský salónek ve stanici metra Muzeum


Naše společnost měla možnost se ujmout rekonstrukce prezidentského salónku v zázemí stanice pražského metra Muzeum.

Od: 12/2015

Tento prostor sloužil od zprovoznění metra roku 1974 jako reprezentativní prostor, kde byly přijímány důležité tuzemské i zahraniční politické delegace a probíhala zde různá oficiální jednání. Postupem času však salónek ztrácel na významu a došlo k jeho úplné devastaci.

Rekonstrukci muselo předejít kompletním vybourání veškerých prostor salónku, přilehlého zázemí i sousedních kanceláří. Byla změněno dispoziční řešení a znovu provedeny podlahy, vyzdívky a vše připraveno pro nové elektrické rozvody, odpad, vodovodní potrubí i vzduchotechniku. Při obnově těchto rozvodů bylo nutné provést úpravy i v technologickém zázemí metra v několika dalších podzemních podlažích. Původní dřevěné obložení salónku nahradily po celém obvodu skleněné tabule, z čelních stran navíc prosvícené. Různou intenzitou a způsobem podsvícení je v kombinaci s centrálním osvětlovacím tělesem možné zvolit atmosféru salónku vhodnou pro aktuální využití prostoru. Celému interiéru pak dominuje skleněný konferenční stůl. Salónek je vybaven také moderní audiovizuální technikou. Každý má možnost se napojit ať už bezdrátově nebo pomocí konektorů integrovaných do desky stolu k projektoru a využít možnost prezentace na velké projekční plátno. Nový prezidentský salónek odpovídá vysokým technologickým i bezpečnostním standardům pražského metra a k jeho realizaci bylo nutné využít veškerých zkušeností, které má naše společnost s podobným typem staveb.