Oprava železného nýtovaného mostu v Davli


V roce 2017 jsme provedli opravu starého ocelového mostu v Davli. Ta spočívala v důkladném otryskání stávajících vrstev nátěru, úpravě

Od: 12/2017

podkladu a novém nástřku ocelové konstrukce. Poté byly vyměněny již nevyhovující dřevěné fošny lávky pro pěší za nové, hloubkově impregnované. Při provádění těchto prací bylo nutné zajistit ekologickou likvidaci otryskaného materiálu pomocí zavěšené vany pod konstrukcí mostu. Zároveň jsme práce prováděli tak, aby byl po většin času zachován na mostě pěší provoz. Na této opravě historického mostu v Davli, který si mimo jiné zahrál i ve slavném filmu Most u Remagenu, jsme zúročili zkušenosti z řady rekonstrukcí železničních mostů, které jsme prováděli v minulosti.