Oprava balkónů infekční kliniky nemocnice Na Bulovce


Oprava balkónů infekční klinky nemocnice Na Bulovce spočívala v kompletní výměně podkladních a izolačních vrstev

Od: 12/2018

podlah, pokládce nové dlažby a výměně zábradlí. Součástí stavby bylo také provedení nových omítek spodní části balkónů. Po odstranění podlkadů a očištění nosné železobetonové konstrukce však byla zjištěna nutnost provést rozsáhlejší opravy. Byla nahrazena zkorodovaná výztuž, provedeny dobetonávky a další nutná opatření dle vypracovaného statického posudku. V další etapě jsme provedli výměnu asfaltového povrchu příchozí komunikace včetně výměny zábradlí. Stejně tak v této části byly zjištěny statické poruchy. Ty bylo nutné řešit dodatečným podepřením komunikace.