Objekt pro sociální bydlení v Praze 9 – Třeboradicích


ato zakázka pro investora Městskou část Praha 9 – Čakovice spočívala v rekonstrukci historického objektu a jeho úpravě pro sociální bydlení.

Od: 12/2018

Stavby byla financována s přispěním fondů Evropské unie. Jednalo se kompletní rekonstrukci objektu včetně podchycení základů. Byly provedeny nové dispozice, nová konstrukce stropu ve 2.NP, rozvody elektro, vody a kanalizace, veškeré povrchové úpravy i další vybavení a samozřejmě také nová fasáda objektu a související terénní úpravy.

Už při zahájení stebních prací po odhalení původních konstrukcí bylo zřejmé, že rekonstrukce tohoto středověkého objektu, který v minulosti prošel mnoha úpravami nebude jednoduchá. Postupně jsme odhalili řadu zásadních statických poruch, nevhodných materiálů a zakrytých konstrukcí, se kterými projektová dokumentace nepočítala. Na základě našeho statického posouzení a řadě doporučení na rozšíření objemu prací, se nakonec podařilo stavbu řádně dokončit. Přes řadu komplikací byla stavba provedena v původně sjednaném termínu.