Nástavba objektu Zenklova 56 v Praze 8


V roce 2016 jsme zahájili práce na rozšíření sídla naší společnosti v Zenklově ulici č.p.56 v Praze 8. Ta spočívala v provedení nástavby 3. a 4. podlaží a přístavby nad vjezdem do objektu.

Od: 12/2017

Byla v prvé řadě snaha zachovat původní vzhled budovy, aby nástavba nenarušila architektonický ráz okolní zástavy. To se myslím podařilo a kolemjdoucí si ani neuvědomí, že se jedná dodatečnou nástabvu objektu. Po statickém zajištění základů, které nebylo díky navrženým odlehčeným konstrukcim nijak zásadní, bylo možné zahájit práce na vlastní nástavbě. Ta je vybavena moderními technologiemi, které zajišťují komfort uživatelům. Ať už je to nově vybudovaný výtah, systém vzduchotechniky, rozvody sdělovací techniky a veškeré vybavení, které je v dnešních moderních objektech již standardem. Druhou částí byla moderní přístavba, které jakoby propojovala oba sousední objekty. Ta je založena na základech sahající pod základovou spáru sousedních objektů a celá je samostatně vynesena na štíhlých betonových sloupech. V této přístavbě jsou prostory oddělené prosklenými příčkami, a tak vnitřní prostor působí velice světlým a vzdušným dojmem. Na této stavbě jsme využili veškeré zkušenosti z podobných akci, které naše společnost provádí.